فروش هیوندای سوناتا در مازندران مدل 2008

کارکرد : 257,000 کیلومتر قیمت : 78,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
518,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2010

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
117,000,000
منبع آگهی
otex.ir