فروش هیوندای سوناتا در مازندران مدل 2008

کارکرد : 257,000 کیلومتر قیمت : 78,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
505,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
540,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2008

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
83,000,000
منبع آگهی
otex.ir