فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
208,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
455,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
207,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2007

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir