فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
486,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir