فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 231,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
93,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2015

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
2,100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
216,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
229,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
247,000,000
منبع آگهی
otex.ir