فروش رنو ساندرو اتوماتیک در تهران مدل 1395

کارکرد : 12,000 کیلومتر قیمت : 49,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
113,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
53,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

گیلان - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
79,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir