فروش رنو ساندرو اتوماتیک در تهران مدل 1395

کارکرد : 12,000 کیلومتر قیمت : 49,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
51,400,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
14,800 کیلومتر
قیمت
52,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir