فروش رانا LX در تهران مدل 1394

کارکرد : 41,500 کیلومتر قیمت : 28,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

رانا، LX، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رانا، LX، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

رانا، LX، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

رانا، LX، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رانا، LX، 1394

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
77 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رانا، LX، 1394

مرکزی - 1 سال پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رانا، LX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رانا، LX، 1395

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir