فروش رانا LX در تهران مدل 1394

کارکرد : 41,500 کیلومتر قیمت : 28,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

رانا، LX، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
13,500 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رانا، LX، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
109,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رانا، LX، 1398

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
82,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رانا، LX، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رانا، LX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رانا، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رانا، LX، 1393

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رانا، LX، 1392

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir