فروش سمند LX در البرز مدل 1395

کارکرد : 38,000 کیلومتر قیمت : 28,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1395

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
34,600,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1395

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
117,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
37,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
otex.ir