فروش سمند LX در البرز مدل 1395

کارکرد : 38,000 کیلومتر قیمت : 28,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1395

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
46,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1386

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
168,000 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir