فروش جک جی 5 - 1.5 در تهران مدل 1393

کارکرد : 80,000 کیلومتر قیمت : 46,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1396

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
118,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
39,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1395

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1393

کرمان - 2 سال پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com