فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2010

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 185,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

اصفهان - 1 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
510,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

هرمزگان - 5 ماه پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

کردستان - 12 ماه پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
1,700,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

سمنان - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
44,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir