فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2010

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 185,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2009

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
399,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

ایلام - 1 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
186,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

فارس - 6 ماه پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
410,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

یزد - 1 سال پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir