فروش سمند LX در تهران مدل 1395

کارکرد : 32,000 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1392

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1389

قزوین - 3 ماه پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1345

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1385

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1393

مرکزی - 9 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1384

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir