فروش سمند LX در تهران مدل 1395

کارکرد : 32,000 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

مازندران - 11 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
320,000 کیلومتر
قیمت
14,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
21,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1390

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1388

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
17,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
325,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir