فروش نیسان جوک در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 172,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
22,500 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
2,500 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
398,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
186,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir