فروش نیسان جوک در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 172,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
161,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
171,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir