فروش هیوندای النترا در تهران مدل 2016

کارکرد : 35,000 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
142,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2017

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir