فروش سمند سورن ELX در خوزستان مدل 1394

کارکرد : 32,900 کیلومتر قیمت : 32,800,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
30,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1390

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
162,000 کیلومتر
قیمت
25,400,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
38,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
40,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
27,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir