فروش سمند سورن ELX در خوزستان مدل 1394

کارکرد : 32,900 کیلومتر قیمت : 32,800,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
91,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1395

اردبیل - 2 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1395

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
44,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir