فروش سمند سورن ELX در خوزستان مدل 1394

کارکرد : 32,900 کیلومتر قیمت : 32,800,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1390

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
162,000 کیلومتر
قیمت
25,400,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
75,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1397

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir