فروش هیوندای جنسیس در خراسان رضوی مدل 2013

هیوندای، جنسیس، 2013

خراسان رضوی

کارکرد : 54,000 کیلومتر قیمت : 275,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
525,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
245,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2009

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir