فروش هیوندای جنسیس در خراسان رضوی مدل 2013

هیوندای، جنسیس، 2013

خراسان رضوی

کارکرد : 54,000 کیلومتر قیمت : 275,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
34,500 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
530,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

البرز - 3 روز پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

هرمزگان - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
309,000,000
منبع آگهی
otex.ir