فروش هیوندای جنسیس در خراسان رضوی مدل 2013

هیوندای، جنسیس، 2013

خراسان رضوی

کارکرد : 54,000 کیلومتر قیمت : 275,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

یزد - 10 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

مازندران - 4 هفته پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir