فروش کیا اسپورتیج در تهران مدل 2016

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
322,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2013

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
282,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2012

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
405,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir