فروش کیا اسپورتیج در تهران مدل 2016

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2016

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
298,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
196,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2013

مازندران - 9 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
159,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
307,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir