فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1380

کارکرد : 275,000 کیلومتر قیمت : 7,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
116,700 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
340,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
278 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
18,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
300 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir