فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2015

کارکرد : 51,500 کیلومتر قیمت : 184,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

خوزستان - 7 ماه پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
189,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
329,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

قزوین - 3 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir