فروش کیا اسپورتیج در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 265,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
192,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
299,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
196,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com