فروش سمند LX در تهران مدل 1392

کارکرد : 83,000 کیلومتر قیمت : 22,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1390

مازندران - 10 ماه پیش

کارکرد
198,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
41,600 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1393

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
otex.ir