فروش سمند LX در تهران مدل 1392

کارکرد : 83,000 کیلومتر قیمت : 22,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1390

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1395

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
15,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1390

گلستان - 1 سال پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1389

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com