فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2015

کارکرد : 45,000 کیلومتر قیمت : 232,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

بوشهر - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
615,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
316,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2012

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
156,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
243,000,000
منبع آگهی
otex.ir