فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2015

کارکرد : 45,000 کیلومتر قیمت : 232,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
122,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
388,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
705,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

مازندران - 1 ماه پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
525,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
570,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir