فروش پراید صندوق دار در خراسان رضوی مدل 1384

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 9,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
13,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

سمنان - 1 سال پیش

کارکرد
186,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
320 کیلومتر
قیمت
10,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
11,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
399,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
10,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir