فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1384

کارکرد : 186,157 کیلومتر قیمت : 9,750,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
259,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
247,000 کیلومتر
قیمت
9,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
277,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

مرکزی - 1 سال پیش

کارکرد
320,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1382

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
229,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

گلستان - 10 ماه پیش

کارکرد
159,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir