فروش فولکس ترانسپورتر در خراسان رضوی مدل 1992

کارکرد : 400,000 کیلومتر قیمت : 400,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

فولکس، ترانسپورتر، 1992

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

فولکس، ترانسپورتر، 1992

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
تخت گاز
کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

فولکس، ترانسپورتر، 2009

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

فولکس، ترانسپورتر، 0

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
134 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

فولکس، ترانسپورتر، 0

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

فولکس، ترانسپورتر، 1992

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

فولکس، ترانسپورتر، 1992

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
299,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir