فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2015

کارکرد : 23,000 کیلومتر قیمت : 233,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
12,500 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
264,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
251,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2013

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir