فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2015

کارکرد : 23,000 کیلومتر قیمت : 233,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

کرمانشاه - 7 ماه پیش

کارکرد
169,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir