فروش نیسان ماکسیما در کرمانشاه مدل 1386

کارکرد : 182,000 کیلومتر قیمت : 72,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
208 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1385

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1389

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
107,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
132,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1383

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
225,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
otex.ir