فروش نیسان ماکسیما در کرمانشاه مدل 1386

کارکرد : 182,000 کیلومتر قیمت : 72,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1383

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
300 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
186,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1387

کرمانشاه - 6 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir