فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir