فروش مزدا 323 در تهران مدل 1385

کارکرد : 135,500 کیلومتر قیمت : 430,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

مزدا، 323، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 323، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
365 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

مزدا، 323، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

مزدا، 323، 1386

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

مزدا، 323، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
1 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

مزدا، 323، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
210 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

مزدا، 323، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir