فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 194,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
99,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

فارس - 3 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

آذربایجان شرقی - 1 ماه پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

اردبیل - 10 ماه پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

خراسان رضوی - 1 ماه پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
226,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com