فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 194,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

مرکزی - 8 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
222,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

آذربایجان شرقی - 2 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir