فروش رنو تندر 90 E2 در تهران مدل 1388

کارکرد : 130,085 کیلومتر قیمت : 39,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
39,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، تندر 90 E2، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
32,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
26,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1386

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
78,500 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir