فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1381

کارکرد : 250,000 کیلومتر قیمت : 5,750,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
100 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
7,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
1 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
600,000 کیلومتر
قیمت
17,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir