فروش هیوندای i20 در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 112,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
69,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
227,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
111,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir