فروش هیوندای ix55 در مازندران مدل 2012

کارکرد : 89,000 کیلومتر قیمت : 2,100,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
297,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 1385

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
500 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

کردستان - 1 سال پیش

کارکرد
18,200 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
387,000,000
منبع آگهی
otex.ir