فروش هیوندای ix55 در مازندران مدل 2012

کارکرد : 89,000 کیلومتر قیمت : 2,100,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
396,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
44,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
297,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

آذربایجان شرقی - 8 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir