فروش هیوندای ix55 در مازندران مدل 2012

کارکرد : 89,000 کیلومتر قیمت : 2,100,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
297,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

فارس - 6 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
82,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

خراسان رضوی - 6 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
129,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir