فروش هیوندای جنسیس کوپه در تهران مدل 2011

کارکرد : 87,000 کیلومتر قیمت : 170,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس کوپه، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
117,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس کوپه، 2011

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس کوپه، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس کوپه، 2011

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس کوپه، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس کوپه، 2010

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
126,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس کوپه، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس کوپه، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
otex.ir