فروش هیوندای ix55 در خراسان رضوی مدل 2010

هیوندای، ix55، 2010

خراسان رضوی

کارکرد : 119,000 کیلومتر قیمت : 200,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

خراسان رضوی - 8 ماه پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
1,640,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

کرمانشاه - 6 ماه پیش

کارکرد
38,900 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
213,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
423,000,000
منبع آگهی
otex.ir