فروش هیوندای ix55 در خراسان رضوی مدل 2010

هیوندای، ix55، 2010

خراسان رضوی

کارکرد : 119,000 کیلومتر قیمت : 200,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
158,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
154,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
288,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir