فروش هیوندای ix55 در خراسان رضوی مدل 2010

هیوندای، ix55، 2010

خراسان رضوی

کارکرد : 119,000 کیلومتر قیمت : 200,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 1385

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
500 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

البرز - 2 هفته پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
399,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

گلستان - 6 ماه پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
213,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
116,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

خراسان رضوی - 4 هفته پیش

کارکرد
93,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

لرستان - 12 ماه پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
243,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir