فروش بنز CLA250 در خراسان رضوی مدل 1392

بنز، CLA250، 1392

خراسان رضوی

کارکرد : 67,000 کیلومتر قیمت : 237,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

بنز، CLA250، 2014

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بنز، CLA250، 2015

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بنز، CLA250، 2017

آذربایجان شرقی - 6 ماه پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بنز، CLA250، 2014

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بنز، CLA250، 2014

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir