فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2010

کارکرد : 95,000 کیلومتر قیمت : 164,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

آذربایجان غربی - 7 ماه پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
324,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir