فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2010

کارکرد : 95,000 کیلومتر قیمت : 164,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
1,000 کیلومتر
قیمت
560,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
144,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
106,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir