فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2010

کارکرد : 95,000 کیلومتر قیمت : 164,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
317,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
316,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir