فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1394

کارکرد : 35,000 کیلومتر قیمت : 22,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
24,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
20,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
207,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
18,700 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir