فروش کیا اپتیما در بوشهر مدل 2015

کارکرد : 51,000 کیلومتر قیمت : 185,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
172,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
263,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
376,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
253,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

کرمانشاه - 3 ماه پیش

کارکرد
142,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir