فروش کیا اپتیما در بوشهر مدل 2015

کارکرد : 51,000 کیلومتر قیمت : 185,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
186,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

مازندران - 11 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir