فروش کیا اپتیما در بوشهر مدل 2015

کارکرد : 51,000 کیلومتر قیمت : 185,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
213,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
234,183,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
322,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

لرستان - 5 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
308,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

سمنان - 5 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir