فروش نیسان ایکس تریل در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 286,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2016

خراسان رضوی - 8 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
5,500 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
286,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
615,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir