فروش نیسان ایکس تریل در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 286,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
279,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

قزوین - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
515,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
286,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
279,000,000
منبع آگهی
otex.ir