فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2015

کارکرد : 47,000 کیلومتر قیمت : 217,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2010

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
219,000 کیلومتر
قیمت
279,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir