فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2015

کارکرد : 47,000 کیلومتر قیمت : 217,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
308,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2009

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
598,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
12,500 کیلومتر
قیمت
595,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
219,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir