فروش نیسان ایکس تریل در خراسان رضوی مدل 2016

کارکرد : حواله قیمت : 228,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
475,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2005

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
268,000,000
منبع آگهی
otex.ir