فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2012

کارکرد : 76,000 کیلومتر قیمت : 128,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
139,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
108,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2013

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
263,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
151,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir