فروش لیفان 820 در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

لیفان، 820، 1395

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
84,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 820، 1396

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 820، 1395

یزد - 12 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 820، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 820، 1396

گیلان - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
91,250,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 820، 1397

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 820، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 820، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir