فروش لیفان 820 در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

لیفان، 820، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
3,050 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 820، 1395

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
126,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 820، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
11 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 820، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 820، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 820، 1395

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
84,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

لیفان، 820، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
850,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

لیفان، 820، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir