فروش هیوندای سانتافه در گیلان مدل 2016

کارکرد : 17,000 کیلومتر قیمت : 1,400,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

خراسان جنوبی - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
513,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
111,000 کیلومتر
قیمت
118,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
239,100,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 1387

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir