فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1395

کارکرد : حواله قیمت : اقساطی منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
31,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1395

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
109,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
32,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
30,500,000
منبع آگهی
otex.ir