فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1395

کارکرد : حواله قیمت : اقساطی منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
94,038 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1391

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
82,500 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

سیستان و بلوچستان - 1 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir