فروش رنو ساندرو اتوماتیک در تهران مدل 1397

کارکرد : حواله قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
57,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
50,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
53,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
66,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
53,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir