فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2009

کارکرد : 115,000 کیلومتر قیمت : 87,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2006

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
207,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
508,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
1,000,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
252,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
109,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir