فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 217,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

مرکزی - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2013

خراسان رضوی - 5 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
291,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
247,000,000
منبع آگهی
otex.ir