فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2014

کارکرد : 77,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
253,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

قم - 4 ماه پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
422,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

مازندران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
otex.ir