فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2014

کارکرد : 77,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
183,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
425,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

مازندران - 6 ماه پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
298,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir