فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2014

کارکرد : 77,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
236,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
2,300 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

کرمانشاه - 11 ماه پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
159,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
2,300 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
216,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

خوزستان - 4 ماه پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
otex.ir