فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 230,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
405,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
1,900 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
229,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
8,700 کیلومتر
قیمت
1,750,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

فارس - 6 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
485,000,000
منبع آگهی
otex.ir