فروش نیسان ماکسیما در تهران مدل 1390

کارکرد : 135,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
208 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
89,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1386

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
94,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
91,000,000
منبع آگهی
otex.ir